Biedingen waarvan NIET (meer) afgeweken mag worden

 

Muiderberg = 5-kaart majeur (+ 4-kaart mineur minstens)

Multi in zijn zwakke variant = 6-kaart in één van beide majeurs

Zwakke 2 = 6-kaart in de geboden majeur

 

Als het met deze termen door partner uitgelegd wordt en de hand stemt er niet mee overeen, dan is de uitleg verkeerd: het paar speelt dan geen Muiderberg, Multi of Zwakke 2.

 

In principe zegt het reglement wel dat een speler mag afwijken van zijn systeem, zolang zijn partner dat niet weet, als het voor die laatste ook een verrassing is.

 

MAAR, dit is een soort afwijking die globaal gezien zo vaak voorkomt, dat men heel sterk mag twijfelen aan het feit dat de speler dit zo maar eens eenmalig doet.

 

Om die reden wordt beslist dat deze afwijkingen niet getolereerd worden en dat bij eventuele benadeling van de tegenpartij in het nadeel van diegene die afwijkt beslist wordt.