Vereenvoudigde reglementen (korte uiteen
Adobe Acrobat document 184.4 KB

Korte uiteenzetting over (vereenvoudigde) reglementen bridge HOOGSTRATEN

Lessen gegeven door Paul Meerbergen


1. Inleiding:

 

Visie van bestuur: we zijn in de eerste plaats een vriendenclub waar vriendschappelijk gebridged wordt en dat willen we zo houden.

Alle begrip voor dit standpunt, maar toch enkele bedenkingen.

 • bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen:
  • cfr. vriendenmatch voetbal: handbal, offside
  • idem voor wedstrijdjes tussen bengels
  • tennis: bal raakt net bij opslag
 • probleem: reglementen van bridge weinig gekend met als gevolg
  •  “overtredingen” worden met natte vinger rechtgezet
  • hardste roeper of “beste” speler haalt dikwijls gelijk
  • vaak verkeerde rechtzettingen
  • vaak verschillende rechtzettingen met vervalsing van uitslag tot gevolg
 • daarom: vragen van tussenkomst wedstrijdleider zou normale zaak moeten zijn, te zien als
  • oplosser van probleem
  • gemoederen bedaren
  • houdt dus nooit beschuldiging van tegenstrevers in

Er zijn twee soorten arbitrages:

 

 1. technische: vrij makkelijk, b.v.

  1. uitkomst voor de beurt

  2. verzaking

  3. onvoldoende bod

 

 1. ethische: vaak minder makkelijk, b.v.

  1. bieden na aarzeling

  2. verkeerde uitleg

 


2. Ethische tips
Tips om moeilijkheden te vermijden:

 1. Manier van bieden

  • denk na voor je biedkaartje vastneemt

  • aanraken van biedkaartjes kan ongeoorloofde informatie zijn

  • vanaf het moment dat biedkaartje bidding box verlaten heeft, is bieding gebeurd

    

 1. Alerteren
  • regels staan op site VBL; niet altijd even simpel of rechtlijnig
  • pre-alert: basissysteem, signaleren, uitkomsten, “erg speciale” biedingen
  • algemeen principe: wat jij en je partner weten, moet ook gekend zijn voor tegenstrevers
  • daarom: alerteer alles wat verrassing kan zijn voor tegenstrevers
  • dubbels en redubbels nooit alerteren (als tegenstrever vraag je het best naar betekenis van die biedingen)
  • ook niet alerteren:
   • opening sterke of zwakke 2
   • normale Stayman
   • transfers op 1NT naar Majeurs
   • biedingen boven 3ZT
  • wel alerteren:
   • volgbod van zwakke 2
   • Muiderberg
   • Multi
   • afwijkende Stayman (b.v. kan zwak en/of zonder 4-kaart majeur)
   • inverted minor

 

 1. Exacte uitleg van systeem en partners biedingen
  • exacte uitleg = volledige uitleg
  • niet alerteren van te alerteren bieding is verkeerde uitleg
  • als tegenstrevers benadeeld zijn door verkeerde (of dus ook onvolledige) uitleg, kan er een arbitrale score gegeven worden

 

 1. Wat als partner lang heeft nagedacht?
  • speler mag zo lang nadenken als hij wil (wel gevaar van tijdsoverschrijding)
  • maar: partner mag geen gebruik maken van informatie die hij door nadenken gekregen kan hebben

è mag alleen nog bieden als zijn hand “een bieding oplegt” (= als meerderheid van spelers van gelijk niveau zouden bieden zonder partners aarzeling)

 

3. Technische arbitrages:

 

Wat iedereen zou moeten weten

 

Wanneer mag een speler vragen stellen?

 • Alleen als het zijn beurt is om te bieden of te spelen

 • Herhaling van bieding mag alleen bij eerste beurt om (bij) te spelen

 • Eindbod mag gedurende het hele spel gevraagd worden

 • Speler komt gedekt uit om zijn partner de kans te geven nog vragen te stellen

 • Geen vragen stellen om partner wakker te maken

 

Verkeerde uitleg verbeteren of niet

 • de leider of dummy moet verkeerde uitleg van partner verbeteren voor de gedekte uitkomst

 • tegenspelers mogen uitleg pas verbeteren na het spel

 

Wanneer is een kaart gespeeld

 • als ze zo gehouden is dat partner ze had kunnen zien (tegenspelers)

 • als ze zo gehouden wordt dat aangegeven wordt dat ze gespeeld is (leider)

 • als ze genoemd werd

 • een kaart van dummy is pas gespeeld als de leider ze genoemd of aangeduid heeft

 • als de leider een kleur noemt zonder hoogte, moet de kleinste kaart in die kleur gespeeld worden; dummy mag dus nooit vragen “Welke?”

 

Wat mag een dummy?

 • uitvoeren wat de leider hem opdraagt

 • proberen een fout van de leider te voorkomen (b.v. uit verkeerde hand voorspelen)

 • vragen aan de leider (niet aan tegenspelers, die mogen dat wel aan elkaar vragen) of hij in de lopende slag niet verzaakt

 • de wedstrijdleider roepen, maar niet als eerste wijzen op een onregelmatigheid

 • na het beëindigen van het spel of na een claim is dummy niet langer dummy

 

Claimen

 • claimen is volledig in overeenstemming met reglementen, mag dus niet geweigerd worden

 • bij claim wordt niet meer voortgespeeld

 • claimer moet meteen aangeven hoe hij de resterende kaarten zal spelen

 • tegenstrevers kunnen bezwaar aantekenen: als zij een lijn zien die claimer zou kunnen volgen (dus als hij niet volledige lijn gegeven heeft) mogen zij aangeven hoe het spel moet verlopen. Zij mogen er niet van uitgaan dat de leider dwaas zou spelen, maar mogen wel alle kaarten zien om die lijn te vinden (dus ook van elkaar).

 

Behandeling van kaarten

 • tel kaarten bij begin en einde van het spel, anders is arbitrale score van 40% mogelijk

 • schud kaarten vooraleer ze terug in het bakje te steken

 • raak nooit de kaarten van een andere speler aan zonder diens toestemming

 • eens de vier kaarten in een slag omgedraaid zijn, mogen ze niet meer opengelegd worden. Een speler mag wel zijn eigen laatst gespeelde kaart zien

 • steek kaarten pas terug als er overeenkomst is over aantal gewonnen slagen

 

Uitkomst voor de beurt

 

2 mogelijkheden:

 1. aanvaarden door speler die contract zou moeten spelen (geen overleg!). In dat geval

ofwel: legt de vermoedelijke leider zijn kaarten op tafel, partner speelt

ofwel: legt dummy zijn kaarten op tafel, leider speelt eerst uit zijn hand, daarna partner van uitkomer en vierde kaart in de slag komt van dummy

 

NB: als linkertegenstrever van speler die uitkomt voor de beurt al een kaart op tafel legt (als blinde), is de uitkomst sowieso aanvaard

 

 1. niet aanvaarden: leider kan
  1. kleur van uitkomst verbieden zolang partner van de overtreder aan slag blijft, geen strafkaart meer
  2. verplichten kleur van uitkomst uit te komen door partner van overtreder, geen strafkaart meer
  3. willekeurige kleur laten uitkomen door partner van overtreder (ook die van strafkaart). Kaart blijft grote strafkaart, die moet gespeeld worden als
 1. overtreder moet voorspelen

 2. overtreder niet kan volgen

 3. de kleur van de strafkaart wordt gespeeld

  Partner mag geen conclusies trekken uit kaart die uitgekomen werd.

   

   


Verzaking

 

Drie basisvragen

1.      In welke slag is verzaakt?

 1. Welke speler heeft de slag van de verzaking gewonnen?
 2. Heeft de overtredende partij na de verzaking nog een slag gewonnen ?

 

1.      In welke slag is verzaakt?

 1. In de vorige en er is nog niet gespeeld door overtreder of zijn partner in de volgende slag

=> verzaking herstellen, ten onrechte gespeelde kaart is strafkaart

 1. In de 12de slag

=> verzaking herstellen zonder bestraffing, partner mag ongeoorloofde informatie niet gebruiken

 1. Geen van beide vorige gevallen

=> doorspelen en na einde van het spel WL terugroepen voor arbitrage

 

 1. Welke speler heeft de slag gewonnen?
  1. De verzaker zelf

=> slag afgeven

 1. Een tegenstrever of partner

=> voorlopig geen rechtzetting, maar zie 3

 

 1. In geval 2.b: Heeft de overtredende partij na de verzaking (met inbegrip van de slag van de verzaking indien niet gewonnen door verzaker) nog een slag gewonnen?

Indien ja, één slag afgeven.

 

Er worden maximaal twee slagen overgedragen, tenzij niet-overtredende partij zonder de verzaking meer slagen had kunnen halen.

 

 

 


Onvoldoende bod

 

 1. Het onvoldoende bod of het juist voldoende gemaakte bod is conventioneel

è        Onvoldoende bod wordt vervangen door voldoende bod en partner moet voor de rest passen

 

 1. Het onvoldoende bod én het juist voldoende gemaakte bod zijn natuurlijk

   

  1. Onvoldoende bod wordt juist voldoende gemaakt in zelfde kleur

   è bieding gaat gewoon door

    

  2. Onvoldoende bod wordt vervangen door bieding die dezelfde informatie geeft (vaak niet makkelijk vast te stellen in korte periode)

   è bieding gaat gewoon door

    

  3. Onvoldoende bod wordt vervangen door ander bod dan in a of b, of door pas (doublet of redoublet mag niet)

   èpartner moet voor de rest passen  + eventueel voorspeelbeperkingen

    

    

Pas voor de beurt

 

 1. Linkertegenstrever mag pas voor de beurt aanvaarden

   

 2. Niemand heeft al een bod gedaan (pas is geen bod!)

  è overtreder moet passen bij zijn eerste biedbeurt

 

 1. Er is al een bieding gedaan door een andere speler

  è rechtertegenstrever aan de beurt: overtreder moet passen bij zijn eerste biedbeurt

  è partner was  aan de beurt: overtreder moet verder passen en partner mag niet (re)doubleren

 2. Als pas conventioneel was: zie bod voor de beurt

 


Bod voor de beurt

 

 1. Linkertegenstrever mag bod voor de beurt aanvaarden

   

 2. Rechtertegenstrever (RT) aan de beurt

  è RT past: overtreder moet zijn bod herhalen zonder verdere rechtzetting

  è RT doet een bod:

  overtreder herhaalt zijn geboden kleur: partner moet eerstvolgende beurt passen

  overtreder herhaalt zijn geboden kleur niet: partner moet verder passen

 

 1. LT of partner is aan de beurt  

  è partner moet verder passen

   

 


Spelen voor de beurt (anders dan uitkomst voor de beurt!)

 

 1. Voorgespeelde kaart door leider of dummy (op aangeven van leider):

  è mag aanvaard worden door tegenspelers

   

 2. Tegenspeler speelt een kaart voor de beurt vooraleer partner in lopende slag heeft gespeeld of speelt voor in volgende slag voordat partner in lopende slag bijgespeeld heeft

  è leider mag van partner van overtreder eisen dat hij de laagste kaart in de voorgespeelde kleur bijspeelt

  è leider mag van partner van overtreder eisen dat hij de hoogste kaart in de voorgespeelde kleur bijspeelt

  è leider mag partner van overtreder verbieden een kaart een door de leider aangeduide kleur bij te spelen

   

 3. Een voortijdig gespeelde kaart (niet voorgespeelde kaart) door leider of dummy (op aangeven van leider) is gespeeld en mag niet teruggenomen worden

  è LT mag ongestraft kaart bijspelen

 

 

Wijziging van bieding

 

 1. Niet bedoelde bieding (verkeerd uit bakje genomen)

  è mag zonder rechtzetting vervangen worden tot partner een bieding gedaan heeft

  als LT al een bieding gedaan heeft, mag hij die ook wijzigen (eventuele informatie mag niet gebruikt worden door tegenstrevers, wel door zijn partner).

   

 2. Wijziging van bieding anders dan in 1. mag door LT aanvaard worden. In dat geval gaat de bieding gewoon door.

  è partner mag informatie uit ingetrokken bieding niet gebruiken

   

 3. Als wijziging van bieding door LT niet aanvaard wordt, wordt ze geannuleerd en de bieding gaat door.

  è partner mag informatie uit ingetrokken bieding niet gebruiken

 

 

 

Kaarten zitten 12-14

 

 1. Vastgesteld tijdens de bieding

  è kaarten wordt goed gestoken en wedstrijdleider bepaalt of er nog normaal kan gespeeld worden. Indien niet dan volgt er een arbitrale score: 40% voor paar van wie een speler een onjuist aantal kaarten in de hand had, 60% voor het andere paar.

   

 2. Vastgesteld tijdens of na het spel

  è arbitrale score: 40% voor paar van wie een speler een onjuist aantal kaarten in de hand had, 60% voor het andere paar.